Ludzie

     

Ludzie.

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Małego Dziecka i Rodzinę – POMOST  z siedzibą w Morągu jest organizacją działającą non profit. W jej szeregach działa wykwalifikowana kadra pedagogiczna m.in. pedagodzy specjalni, logopeda, surdologopeda, pedagodzy wychowania przedszkolnego, nauczyciel wychowania fizycznego, matematyki. Kadra zapewnia dzieciom fachową i właściwa opiekę. Stowarzyszenie od roku 2012 jest organizacja pożytku publicznego. Od 2012 r. Stowarzyszenie jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Związku Stowarzyszeń “Krainy Drwęcy i Pasłęki”.
Realizuje liczne projekty z środków zewnętrznych skierowanych przede wszystkim dodzieci i młodzieży.


Zarząd:
Agnieszka Masaniec-prezes                                                                                          
Mariusz Ducki – wiceprezes,                                                                                                            
Joanna Chodupska- skarbnik.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska