Kontakt

     

Zapraszamy do kontaktu.

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Małego Dziecka i Rodzinę POMOST

ul. Mickiewicza 4/8, 14-300 Morag,

meil: moragpomost@wp.pl

http://www.pomost.wordpress.com, http://pomost.cup-ostroda.pl/

tel. 534 980 91

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska